BỒN NƯỚC INOX SUS 304

Tất cả sản phẩm

Bồn nước inox Sơn Hà 6000 lít Nằm ngang Sus 304
Bồn nước inox Sơn Hà 6000 lít Nằm ngang Sus 304

Bồn nước inox Sơn Hà 6000 lít Nằm ngang Sus 304

Mã SP: 60000N

19,500,000 vnđ -4%
18,800,000 vnđ

Bồn nước inox Sơn Hà 5000 lít Nằm ngang Sus 304
Bồn nước inox Sơn Hà 5000 lít Nằm ngang Sus 304

Bồn nước inox Sơn Hà 5000 lít Nằm ngang Sus 304

Mã SP: 5000N

15,500,000 vnđ -4%
14,895,000 vnđ

Bồn nước inox Sơn Hà 4000 lít Nằm ngang Sus 304
Bồn nước inox Sơn Hà 4000 lít Nằm ngang Sus 304

Bồn nước inox Sơn Hà 4000 lít Nằm ngang Sus 304

Mã SP: 4000N

12,450,000 vnđ -2%
12,200,000 vnđ

Bồn nước inox Sơn Hà 3000 lít Nằm ngang Sus 304
Bồn nước inox Sơn Hà 3000 lít Nằm ngang Sus 304

Bồn nước inox Sơn Hà 3000 lít Nằm ngang Sus 304

Mã SP: 3000N

10,600,000 vnđ -3%
10,300,000 vnđ

Bồn nước inox Sơn Hà 2000 lít Nằm ngang Sus 304
Bồn nước inox Sơn Hà 2000 lít Nằm ngang Sus 304

Bồn nước inox Sơn Hà 2000 lít Nằm ngang Sus 304

Mã SP: 2000N

6,800,000 vnđ -3%
6,600,000 vnđ

Bồn nước inox Sơn Hà 1500 lít Nằm ngang Sus 304
Bồn nước inox Sơn Hà 1500 lít Nằm ngang Sus 304

Bồn nước inox Sơn Hà 1500 lít Nằm ngang Sus 304

Mã SP: 1500N

5,550,000 vnđ -4%
5,350,000 vnđ

Bồn nước inox Sơn Hà 1000 lít Nằm ngang Sus 304
Bồn nước inox Sơn Hà 1000 lít Nằm ngang Sus 304

Bồn nước inox Sơn Hà 1000 lít Nằm ngang Sus 304

Mã SP: 1000N

3,500,005 vnđ -3%
3,400,000 vnđ

Bồn nước inox Sơn Hà 700L nằm ngang sus 304
Bồn nước inox Sơn Hà 700L nằm ngang sus 304

Bồn nước inox Sơn Hà 700L nằm ngang sus 304

Mã SP: 700N

2,800,000 vnđ -1%
2,780,000 vnđ

Bồn nước inox 500 LÍT Sơn Hà nằm ngang SUS 304
Bồn nước inox 500 LÍT Sơn Hà nằm ngang SUS 304

Bồn nước inox 500 LÍT Sơn Hà nằm ngang SUS 304

Mã SP: 500N

2,550,000 vnđ -6%
2,400,000 vnđ

Bồn nước inox 500 lít sơn hà đứng sus 304
Bồn nước inox 500 lít sơn hà đứng sus 304

Bồn nước inox 500 lít sơn hà đứng sus 304

Mã SP: 5000Đ

2,450,000 vnđ -8%
2,250,000 vnđ

Bồn nước inox 700 lít sơn hà đứng 304
Bồn nước inox 700 lít sơn hà đứng 304

Bồn nước inox 700 lít sơn hà đứng 304

Mã SP: 700Đ

2,750,000 vnđ -5%
2,600,000 vnđ

Bồn nước inox 6000 lít Sơn Hà đứng SUS 304
Bồn nước inox 6000 lít Sơn Hà đứng SUS 304

Bồn nước inox 6000 lít Sơn Hà đứng SUS 304

Mã SP: 6000Đ

17,550,000 vnđ -2%
17,200,000 vnđ

Bồn nước inox 5000 lít Sơn Hà đứng SUS 304
Bồn nước inox 5000 lít Sơn Hà đứng SUS 304

Bồn nước inox 5000 lít Sơn Hà đứng SUS 304

Mã SP: 5000Đ

14,700,000 vnđ -3%
14,300,000 vnđ

Bồn nước inox 4000 lít Sơn Hà đứng SUS 304
Bồn nước inox 4000 lít Sơn Hà đứng SUS 304

Bồn nước inox 4000 lít Sơn Hà đứng SUS 304

Mã SP: 4000Đ

11,500,000 vnđ -3%
11,200,000 vnđ

Bồn nước inox 3000 lít Sơn Hà đứng SUS 304
Bồn nước inox 3000 lít Sơn Hà đứng SUS 304

Bồn nước inox 3000 lít Sơn Hà đứng SUS 304

Mã SP: 3000Đ

9,500,004 vnđ -2%
9,350,000 vnđ

Bồn nước inox 2000 lít Sơn Hà đứng SUS 304
Bồn nước inox 2000 lít Sơn Hà đứng SUS 304

Bồn nước inox 2000 lít Sơn Hà đứng SUS 304

Mã SP: 2000Đ

6,450,000 vnđ -4%
6,200,000 vnđ

Bồn nước inox 1500 lít sơn hà đứng
Bồn nước inox 1500 lít sơn hà đứng

Bồn nước inox 1500 lít sơn hà đứng

Mã SP: 1500Đ

3,150,000 vnđ -5%
2,980,000 vnđ

Bồn nước inox 20000 lít Đứng Đại Thành
Bồn nước inox 20000 lít Đứng Đại Thành

Bồn nước inox 20000 lít Đứng Đại Thành

Mã SP: 20000D

66,500,000 vnđ -3%
64,500,000 vnđ

Bồn nước inox 15000 lít đứng Đại Thành
Bồn nước inox 15000 lít đứng Đại Thành

Bồn nước inox 15000 lít đứng Đại Thành

Mã SP: 15000D

52,500,000 vnđ -5%
50,000,000 vnđ

Bồn nước inox 10000 lít Đứng Đại Thành
Bồn nước inox 10000 lít Đứng Đại Thành

Bồn nước inox 10000 lít Đứng Đại Thành

Mã SP: 10000D

32,500,000 vnđ -8%
30,000,000 vnđ

Hãy gọi ngay cho chúng tôi

0935866955 0825588599

Cam Kết Chất Lượng

Chất lượng là điều kiện tiên quyết và sống còn mà chúng tôi đặt ra cho mỗi sản phẩm khi tung ra thị trường.